Agenda 2018 -

Agenda InformNorden and Nordisk Lokaltrafik

The Conference programme covers 8 innovative sessions with 42 speakers.

All InformNorden sessions are all held in English (marked green), while Nordisk Lokaltrafik are mainly delivered in Swedish, Norwegian or Danish (marked blue). 

SL loggaFor registration, please see www.persontrafik.se

MONDAY 22 October 09.30 – 17.00

Opening and plenary

09.30 – 10.00 Registration at Stockholm International Fairs, Älvsjö, Stockholm
10.00 – 12.30 Persontrafik 2018 – see program www.persontrafik.se
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK
13.30 – 15.00 Persontrafik 2018 – see program www.persontrafik.se
15.00 – 15.30 COFFEE BREAK
15.00 – 15.30 Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition in our largest cities?
15.30 – 15.45 Governance of metropolitan transport in Western Europe: the place of new mobility services
What could potential business models for Smart Mobility in European metropolitan areas look like? Will the Chinese, the Americans or the Europeans take control and what is the role of governance
Måns Lönnroth, VREF, Volvo Research and Educational Foundations, SE
15.45 – 16.00 Nordic public transportation and our role in “combined mobility”
Within the framework of the Nordic Public Transportation Cooperation this COPA report outliones strategies for Combined Mobility with examples from Stockholm, Helsinki, Gothenburg, Copenhagen and Oslo
Frode Hvattum, Chief of Strategy, Ruter AS, Oslo
16.00 – 17.00 Executive roundtable: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution?
Will automated vehicles (AVs), sharing applications and IoT revolutionize individual and public transport in urban areas? How could a transition towards ‘Smart Mobility’ be organized, financed and operated? Which parts – if any – of smart mobility will need to be subsidized, and which parts will be for profit? How should the PTA’s adapt in order to include ‘smart mobility’ within a strengthened mandate of social inclusion and urban life quality?

Meet the PTA CEOs from Stockholm, Reykjavik, Oslo, Copenhagen and Helsinki.

  • Caroline Ottosson, SLL Trafikförvaltningen.
  • Jóhannes Rúnarsson, Straeto.
  • Bernt Reitan Jenssen, Ruter As.
  • Dorthe Nøhr Pedersen, Movia.
  • Suvi Rihtniemi, HSL/HRT.

Moderator Måns Lønnroth, VREF.

17.00 – 21.00 MINGLE

 

Download the InformNorden and Nordisk Lokaltrafik program as PDF here

TUESDAY 23 October 9.00 – 17.00

Utveckling av nya mobilitetsformer – hur gör vi det bäst?

09.00 – 09.15 Mobilitet som tjänst – utmaningar för att komma dit – och möjligheter!
Stefan Thulin, SLL Trafikförvaltningen, Stockholm
09.15 – 09.30 MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL
Jemina Uusitalo, Project Manager, HSL/HRT, Helsinki 
09.30 – 09.45 Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut
Anette Enemark, Mobilitetschef, Movia Copenhagen
09.45 – 10.00 MUST – ett mobilitetslaboratorium för utveckling av smarta transporttjänster
Hanne Alver Krum, Sälj och marknadschef, Skyss Bergen
10.00 – 10.15 Mobilitet i praktiken – Så går Stavanger före
Espen Strand Henriksen – Mobilitetsutvecklare, Kolumbus, Stavanger 
10.15 – 10.30 Q&A – utvecklingen av nye mobilitetsformer – hur gör vi det bäst?
Stefan Thulin, Jemina Uusitalo, Anette Enemark, Hanne Alver Krum, Espen Strand Henriksen
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

Open data – Big Data – Open Source; How clever are we? 

11.00 – 11.15 Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry
Carina Trofast, Head of Passenger Services SLL Trafikförvaltningen, Stockholm and Carin Carelind, Head of IT, Östgötatrafiken, Linköping
11.15 – 11.30 Collection and sharing of data
Gisle Pedersen, Head of digital product development, Entur AS, Oslo
11.30 – 11.45 Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?
Carsten Jensen, Project manager, Movia, Copenhagen
11.45 – 12.00 How new technology provides support for different traveller needs
Mårten Rignell, Head of sales development, Skånetrafiken, Scania
12.00 – 12.15 Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + op
Milla Laita, project manager, HSL/HRT, Helsinki
12.15 – 12.30 Ask the speakers – Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?
Carina Trofast, Carin Carelind, Gisle Pedersen, Carsten Jensen, and Mårten Rignell
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK

Järnvägsreform och mobilitetsplaner – hur bör vi organisera oss? 

13.30 – 13.45 Järnvägsreform på norska – nu är vi igång!
Järnvägsreformen öppnar upp för konkurrens om järnvägen i hela det norska spårnätet. Ett mål med reformen är att järnvägen ska bli mer kundorienterad, att det blir mer tågtrafik för pengarna och att tågutbudet integreras bättre i det övriga mobilitetsutbudet.
Kirsti L. Slotsvik, Direktör för Jernbanedirektoratet, Oslo
13.45 – 14.00 Från trafikplan till mobilitetsplan
NT’s utveckling av trafikplanen till en mobilitetsplan.
Signe Klintgaard Korac, Chef för trafik och rådgivning, NT, Aalborg
14.00 – 14.15 SpacE – Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles
SPACE projektet har 45 deltagande organisationer från 18 länder och siktar på att placera kollektivtrafiken i centrum för den autonoma revolutionen. Städer måste förbereda sig för revolutionen och det är inte teknikeni sig utan att ta vara på vad tekniken ger för möjligheter till förändring av resebeteende.
Endre Angelvik, Vice President Mobility Services, Ruter As, Oslo
14.15 – 14.30 Movias transportbehovsanalys
Därför väljer resenärerna som de gör. Hur ska vi ändra deras vanor? Ska vi erbjuda bättre utbud, tjänster eller andra erbjudanden?
Camilla Struckmann, Kommunikationsdirektör Movia, Copenhagen
14.30 – 15.00 Q&A – hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?
Kirsti Slotsvik, Signe Klintgaard Kovac, Endre Angelvik, Camilla Struckmann
15.00 – 15.30 COFFEE BREAK

Everything can be digitized; everything can go mobile!

15.30 – 15.45 Digitalizing passenger surveys – utilizing HSL’s mobile app and beacons
Let’s go digital – Paper mills are history. Innovate and enjoy – Make a better future for all.
Antti Vuorela, Special Researcher, HSL/HRT, Helsinki
15.45 – 16.00 Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?
Movia has tested beacons on their network. How they can be used and what it takes.
Anders Borring-Møller, Project Manager, Movia, Copenhagen
16.00 – 16.15 Ticketing as a Service in Switzerland: Offering a new level of convenience for Public Transport users
How Switzerland moves towards nationwide mobile ticketing
Helmut Eichhorn, Head of Sales & Markering, Transport Publics Fribourgeois, Switzerland
16.15 – 16.30 Technology doesn’t feel, but our customers do
– Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings
A wise man once said “Technology is everything that doesn’t work yet”. Meaning technology is only perceived as technology until it creates value and function. Then we call it something else, like a TV, a computer or an alarm clock. When we at Ruter are working with customer services we view digitalization the same way. Digitalization is just something that doesn’t work yet, until it delivers value to the customer and the organization. In this talk you’ll learn about Ruter’s approach to understanding customer feelings and behavior along with our quest to define “flow” in public transport services.
Eivind Skogen, Senior digital advisor, Ruter As, Oslo
16.30 – 16.45  An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning
Today we have many real-time data sources deployed in the field, each with own designed purpose. However, can we use machine learning and big data analysis coupled with these real-time data streams to uncover more information and gain new insights leading to a data-driven and proactive maintenance? Moreover, to whom would this be useful and are there any organizational challenges?
Ruoyin Lai, Project Manager, SLL Trafikförvaltningen, Stockholm
16.45 – 17.00 Ask the speakers – Q&A: Services for mobile customers in a digitized world
Antti Vuorela, Anders Borring-Møller, Helmut Eichhorn, Ruoyin Lai, Eivind Skogen
Moderator Kerkki Vanhanen, Traficon, Finland.
18.30 – 01.00 CONFERENCE DINNER
WEDNESDAY 24 October 09.00 – 15.00

Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg – vad krävs?

09.00 – 09.15 Strategi för fossilfri drift
Movias strategi för att uppnå fossilfri drift utan att öka priserna för resenärerna.
Per Gellert, Plandirektör Movia, Copenhagen
09.15 – 09.30 Elektriska bussar i Oslo – nu kommer det fler
Från diesel till elbuss. Hur kan vi utnyttja nuvarande kontrakt för att driva teknikskifte?
Ellen Rogde, Markedsdirektør, Ruter As, Oslo
09.30 – 09.45 Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter på energieffektivisering och miljö?
Vad når vi för mål och kan vi göra det kostnadsneutralt? Även redovisning från starten av helt elektrifierad stadstrafik i Norrtälje och inledande lärdomar.
Anna Forsmark, Projektledare el-bussar, SLL Trafikförvaltningen, Stockholm
09.45 – 10.00 BRT kommer till Rogaland!
Vad krävs för att bussvägen ska leverera samma kvalité som spårvägen? Automatisk och optimerad styrning av buss på bussväg.
Geir Hagen, Projektledare för Bussväg projektet, Kolumbus, Stavanger
10.00 – 10.15 Tampere is building their first tramway ever
Presentation of the tramway project in Tampere
Pekka Sirviö, VD för Tampere Tram Company, Tampere
10.15 – 10.30 Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg – vad krävs?
Per Gellert, Ellen Rogde, Anna Forsmark, Geir Hagen, Pekka Sirviö
10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

Embracing new technology in PT
 

11.00 – 11.15 The new information systems – utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity
Ruter is developing a new IT-infrastructure that have two fundamentals: “Everything and everyone is on-line».The architecture is event based and data driven – processing is centralized, cloud-based and in real-time.This opens up for creating compelling customer services that are personalized, contextual and in real-time. Further – it will provide insight that eventually will enable balancing the offer to the demand through utilisation of machine learning and artificial intelligence.
Terje Storhaug, CIO, Ruter As, Oslo
11.15 – 11.30 The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI
The Neural Neighborhood – Cities with minds of their own. Do you remember Hal 9000 from the movie 2001? He is in your neighborhood, but only in version 0.1. Let’s take a look at how he could evolve…
Dadi Ingolfsson, IT advisor, Straeto, Reykjavik
11.30 – 11.45 Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee
Why we want to change behavior of customers and the employees in customer service. How to automate a process via a chat bot.
Marie Rosengren, Business Manager Customer Service, SLL, Trafikförvaltningen i Stockholm
11.45 – 12.00 ITxPT – the new standard for innovation and interoperability
As the number of ITxPT members continuously grows, ITxPT specifications are becoming more and more common in the bus tenders of today. Why is this new standard so in demand?
The presentation serves as an introduction to ITxPT and explains what it is that makes ITxPT so fascinating and innovative.
Sandra Schweizer, Concept Developer, AtB, Trondheim
12.00 – 12.15 Ride with the time machine for a better trip
Learn how Kolumbus uses and visualizes Big Data to look into the future and provide the passengers with better information and services. Machine learning and artificial intelligence enable us to know more and improve our services – today and tomorrow.
Audun M. Solheim, Chief of Strategy and innovation, Kolumbus AS, Stavanger
12.15 – 12.30 Ask the speakers – Q&A: Embracing new technology in PT
Terje Storhaug, Dadi Ingolfsson, Marie Rosengren, Sandra Schweizer, Audun M. Solheim
Moderator Kerkki Vanhanen, Traficon, Finland.
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK

Kundnöjdhet – hur står det till och vad gör vi?

13.30 – 13.45 BEST – kundnöjdhet i Norden. Rapport 2018
BEST mäter kundnöjdheten i några städer i Norden och Europa och på seminariet presenteras en aktuell rapport från BEST-undersökningen 2018.
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys, SLL Trafikförvaltningen, Stockholm
13.45 – 14.00 How can we improve the customer experience of transfers in PT?
Report from HSL´s Solmu project (Nodes).
Tero Anttila, Director of PT Planning Dept, HSL/HRT, Helsinki
14.00 – 14.15 Sätta kunden först – Lätt att säga svårare att göra, eller?
Västtrafik berättar om sin Innovationsarena som varit ett av verktygen på resan mot en mer kundcentrerad organisation. Vi berättar om arbetssättet för hur vi går från idé, via verifierade kundbehov till utveckling av smarta tjänster. Vi berättar vad angreppssättet gjort för medarbetarskapet och kulturen inom Västtrafik.
Marketta Jurmu, Innovationsledare och Maria Novotny, Kundstrateg, Västtrafik AB, Göteborg
14.15 – 14.30 Hur kan ny teknik förbättra kundupplevelse vid köp, betalning och användning av biljetter?Ruter delar erfarenheter och tankar om användande av beacons och BLE för biljetthantering.
Marit Rosenvinge, Utvecklingsansvarig betallösningar, Ruter As, Oslo
14.30 – 14.45 Ask the Speakers Q&A – Kundnöjdhet – hur står det till och vad gör vi?
Gabriella Nilsson, Tero Anttila, Marketta Jurmu, Maria Novotny, Marit Rosenvinge
Moderator Kerkki Vanhanen, Traficon, Finland.
14.45 – 15.00 Wrap up of the InformNorden and NLTM sessions

Download the InformNorden and Nordisk Lokaltrafik program as PDF here 

Local host:

Storstockholms Lokaltrafik

SL logga